17 april 2019

13:30 - 14:00

Ontvangst

14:00 - 14:15

Opening en inleiding dagvoorzitter
door Willem Vreeswijk, hoofdredacteur VVP

14:15 - 14:30

Nieuwe risico's in perspectief voor de verzekeringssector

Richard Weurding, directeur Verbond van Verzekeraars

Een van de gevolgen van de veranderingen in de wereld waarin we leven en werken is dat we aan andere risico’s worden blootgesteld dan in het verleden. Inkomenszekerheid en een goed pensioen zijn niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. De risico’s op het terrein van klimaat, veiligheid in de woonomgeving en in het verkeer,  cybersecurity en platformeconomie nemen toe. Daar ligt een maatschappelijke wens om ‘passende eigentijdse’ oplossingen te bieden, zo schrijft het Verbond van Verzekeraars in zijn nieuwe middellangetermijnplan. Richard Weurding, directeur van het Verbond, praat hierover door.

14:30 - 15:00

Hoe houden we risico's verzekerbaar?

Enno Wiertsema, directeur Adfiz

De verzekerbaarheid van risico’s staat steeds meer onder druk. Door consolidatie, standaardisatie en monopolisering verschraalt het verzekeringsaanbod voor specifieke risico’s. Eind 2017 zette Enno Wiertsema met Adfiz het thema onverzekerbaarheid stevig op de agenda. Wat is er sindsdien gebeurt? In sneltreinvaart neemt hij je mee in de lobby achter de schermen en de mogelijkheden die jij als adviseur hebt om risico’s verzekerbaar te houden.

 

15:00 - 15:30

Aansprakelijkheid bijzondere risico's, tips en concrete handvatten

Robin van Beem, Polis Advocaten

"Dat de technische ontwikkelingen hard gaan weet iedereen. Maar welke gevolgen hebben die ontwikkelingen voor het aansprakelijkheidsrecht? En sluiten de bestaande verzekeringen daar nog voldoende op aan? Want door nieuwe technologie komen er ook nieuwe risico's. En veranderen bestaande risico's. In deze sessie gaat Robin van Beem met u in gesprek over deze vragen en probeert hij met u vast te stellen in welke richting de verzekeringsbranche zich gaat bewegen."

15:30 - 16:15

Eerste ronde parallelsessies

16:15 - 16:45

Korte break

16:45 - 17:30

Tweede ronde parallelsessies

17:30 - 18:00

Deskundigheidsdebat over bijzondere risico's met: 

 

Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars), Enno Wiertsema (Adfiz), Robin van Beem (Polis Advocaten), Klaudia den Ouden (Concordia de Keizer), Peter van Geijtenbeek (Turien & Co), Ingrid Visscher (de Vereende) en Gert-Jan Mijnen (Nostimos). 

18:00 - 19:00

Netwerkborrel met bites

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren